Dream time

door | 4 reacties

(Voor Nederlands: scroll naar beneden)

Dream time

Have you ever noticed the difference between the passage of time when you are having a cup of tea with a loved one during a nice afternoon walk, or the writing of a boring report? Have you noticed how time passes in a different way in your dreams then in ‘real’ life? Time is subjective, an illusion, as Einstein already mentioned. I think that is fascinating, as I notice how this year comes to an end, and we start counting down by means of lists and reviews. This counting of time comes with bit of background. Mankind started counting time in order to organize and plan. The western world mostly follows the solar calendar, which means that days of the year are counted according to the earth’s circling of the sun. Most Islamic countries follow the lunar calendar, where days are counted according to the moon circling the earth. Both have their problems and need tinkering to not go adrift. The solar calendar for instance has a system of ‘leap days’, as otherwise the dates of the year will start shifting forward. I will come back to the difference between solar and lunar calendar, but it seems meaningful to me that apparently our way of organising is not in line with the source (or soul) of the universe. It is an encouragement to keep wondering about the way we do things on earth.

Chronos god of time father of Zeus | Mythology tattoos, Greek mythology tattoos, Greek mythology artBy measuring and standardizing time through science and technology, our societies were able to make great progress. It would seem that we have successfully mastered time to our advantage. Yet in the past decades, we have come to learn that time has also mastered us. Time, and its measurement, have become the standard for virtually everything we do in terms of home, work, economy, communication. It would seem that the Greek god of time, Chronos, has become all powerful and that we are his servants, not his master. Chronos holds an hourglass, that shows the unrelenting passage of time. The Dutch philosopher Hermsen (Stil de tijd) and the German sociologist Rosa (Resonance), amongst others, show that this unilateral and technological way of dealing with time is leaving us breathless, as it has an accelerating aspect. It makes things go ever faster and we humans are ever more falling behind. New technologies hold the promise that our lives will become easier, simpler. But how is it that we also feel that we need to step up? So many things we must do (because we can), so many mails to answer, so many things to view (because we can) . It can be exhausting. Who of us is not always short of time?

Kairos – jeong_spaceI remember how sometimes during the summer holidays or long weeks of walking I forgot what day of the week it was. I remember how happy and uncomplicated it would make me feel, It gave me a feeling of freedom and openness. This is where Kairos, the brother (or son?) of Chronos, finds his way into this story. Kairos is the Greek god of the moment. He holds a balance in his hands, at which he looks intently. His attention is focussed on the right moment. The moment when time loses its significance. The moment when we are not governed by time and its demands. The space that I felt, and that opens up at that point is the space for dreams, inspiration, wonder and hope. The things that make us deeply human.

The difference between the solar and the lunar calendar is 11 days, which is also the time between Christmas and Epiphany. In the Christian tradition, Jesus was revealed to the world on January 6th , by the visit of the three magi. This also means that in the days between, he was not yet in the world, not yet governed by time and its demand. Many people, certainly dreamworkers, celebrate this time of the year as a time for introspection, a time where we may focus more on our inner world and less on the outer world. A period to get closer to the meaning of the universe. A moment for attention, for Kairos, for hope, wonder and inspiration, a dream time.

Les us keep wondering and keep on dreaming.

 

 

Droomtijd

Heb je wel eens ervaren hoe anders tijd verloopt wanneer je een kopje thee drinkt met een geliefde tijdens een wandeling door het bos, dan wanneer je een saai rapport zit te schrijven? Heb je wel eens stil gestaan bij hoe de tijd in je dromen zoveel anders verloopt dan in het ‘werkelijke’ leven? Tijd is een subjectief gebeuren, een illusie, zei Einstein al. Ik vind dat fascinerend, nu we aan het einde van het jaar zijn gekomen en we aan het terugkijken zijn met lijstjes en gebeurtenissen. Praten over tijd heeft hier een klein beetje achtergrond nodig. Mensen zijn tijd gaan meten om zich beter te organiseren en te kunnen plannen. De westerse wereld volgt de zonnekalender, de tijd die de aarde nodig heeft om haar rondje om de zon te maken. De islamitische wereld volgt grotendeels de maankalender, de tijd die de maan nodig heeft om zijn rondje om de aarde maken. Beide zijn niet 100% accuraat en hebben aanpassingen nodig omdat de dagen anders over het jaar zouden gaan opschuiven. Zo heeft de zonnekalender het zogeheten ‘schrikkeljaar’ nodig om onze planning niet in de war te sturen. Ik kom zometeen terug op het verschil tussen zonne- en maankalender, maar het lijkt mij betekenisvol dat onze manier van plannen en organiseren blijkbaar niet congruent is met de aard (of de ziel) van het universum. Ik zie het ook als een aanmoediging om ons te blijven verwonderen over hoe wij hier op aarde dingen doen.

Chronos god of time father of Zeus | Mythology tattoos, Greek mythology tattoos, Greek mythology artDoor het meten en standaardiseren van tijd via wetenschap en technologie zijn onze maatschappijen er in geslaagd grote vorderingen te maken. Het lijkt er op dat we de tijd succesvol hebben leren beheersen, tot ons voordeel. Toch zijn we er in de voorbije decennia achter gekomen dat de tijd ook onszelf heeft overmeesterd. Tijd, en het meten ervan, is de standaard geworden van alles wat we doen in ons werk, onze families, onze economieën, onze communicatie. Het lijkt er op dat Chronos, de Griekse god van de tijd, eerder oppermachtig is geworden en dat we zijn dienaren zijn geworden in plaats van zijn meesters. Chronos houdt een zandloper in zijn hand, die onverbiddelijk het verstrijken van de tijd weergeeft. De Nederlandse filosofe Hermsen (Stil de tijd) en de Duitse socioloog Rosa (Resonance), onder anderen, laten zien dat deze eenzijdige en technologische manier van omgaan met tijd ons ademloos maakt, omdat het ook nog eens een versnellende werking heeft. Het maakt dat dingen altijd maar sneller gaan en dat wij mensen er altijd achter aan moeten hollen. Veel technologie belooft vereenvoudiging, maar de uitwerking is meestal dat we ongemerkt een stapje bij moeten zetten. Zoveel dat we moeten doen (omdat het kan), zoveel mails nog op te volgen, zoveel te zien (omdat het kan). Het werkt uitputtend. Wie heeft er nog tijd in overvloed?

Kairos – jeong_spaceIk herinner mij hoe ik soms gedurende de zomervakantie of lange weken van wandelen op een gegeven moment vergat welke dag van de week het was. Het maakte dat ik me gelukkig en ongecompliceerd voelde. Het gaf me een gevoel van vrijheid en openheid; niet meer gebonden te zijn aan het ritme van de tijd. Hier komt Kairos, de broer (of zoon?) van Chronos in het verhaal. Hij is de Griekse god van het moment en heeft een weegschaal in zijn handen, waar hij aandachtig naar kijkt. Zijn aandacht is gericht op het juiste moment. Het moment waar de tijd zijn invloed verliest. Het moment waarop we niet beheerst worden door de tijd en zijn druk. De ruimte die dan ontstaat en die ik voelde was ruimte voor dromen, bezieling, inspiratie, verwondering en hoop. Dat wat ons diep-menselijk maakt.

Het verschil tussen de zone- en de maankalender is ongeveer 11 dagen, dat is ook de tijd tussen kerstmis en driekoningen. In de Christelijke traditie werd Jezus aan de wereld getoond op 6 januari, door het bezoek van de drie wijzen. Het betekent ook dat in hij in die tussentijd nog niet echt op de wereld was, nog niet beheerst door tijd en druk. Veel mensen, zeker droomwerkers, vieren deze periode als een moment van introspectie, waarin je meer mag focussen op de binnenwereld en minder op de buitenwereld. Een periode om wat dichter bij de bezieling van het universum te komen. Een moment voor Kairos, voor aandacht voor inspiratie, verwondering en hoop. Een droomtijd.

Laten we ons blijven verwonderen, blijven dromen.

 

Wil je via e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogartikelen? Schrijf je dan hieronder in. Uitschrijven kan altijd via de uitschrijflink in de mails die je van mij ontvangt.

Loading

4 Reacties

 1. Mirjam

  Wow! Dat nummer!!! Over chronos en kairos ben ik aan het lezen op dit moment …. 🙂

  Antwoord
 2. Ton en Inge

  Mooi stuk Wim.

  Fijne tijd jullie !

  Antwoord
 3. Linda

  Dank Wim! Mooie overdenkingen! Alle goeds voor 2021!!

  Antwoord
 4. Janice McNamara

  Reactie

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.